Aktualności

Festyn „Jesteśmy razem”

W sobotę, 29 czerwca Stowarzyszenie Przy Dziupli razem z miejską jednostką – Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego “Dziupla” zaprosiły mieszkańców na Balaton. Na terenie ośrodka odbył się coroczny festyn „Jesteśmy razem”. Był to już trzeci festyn dedykowany rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością.

Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez "Dziuplę" - rekrutacja

1 lipca br. rozpoczyna się rekrutacja dotycząca realizacji projektu pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, który jest współfinansowany ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020).

Uwaga! Możliwe burze z gradem

MGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne, które obowiązuje w powiecie wodzisławskim od poniedziałku 1 lipca, od godz. 15:00 do wtorku 2 lipca, do godz. 02:00.

Gimnazjaliści pod niebem Paryża

Gimnazjaliści z wodzisławskiej Jedynki na podsumowanie swojej trzyletniej nauki języka francuskiego mieli okazję spędzić tydzień w Paryżu, mierząc się z językiem i kulturą francuską.

Dzień otwarty na wodzisławskim dworcu kolejowym

Zakończyliśmy kapitalny remont zabytkowego dworca kolejowego oraz budowę Centrum Przesiadkowego. Teraz nadszedł czas, by z efektów prac inwestycyjnych mogli zacząć korzystać zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające nasze miasto. Zapraszamy wszystkich wodzisławian i zainteresowanych na dzień otwarty na terenie zrewitalizowanego dworca.