Pomoc Społeczna

MOPS wydał ponad 18 ton żywności!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016. Osobom potrzebującym wydano ponad 18 ton żywności.

MOPS zbiera środki czystości dla najuboższych dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim włączył się do akcji "Czysty Aniołek", zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Celem przedsięwzięcia jest zbiórka środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin. Artykuły zbierane będą w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 10 czerwca br.

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Ocenę zasobów pomocy społecznej dla miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2016 przedstawiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Obrady miały miejsce w środę, 26 kwietnia.

Zmiany w 500+ - sprawdź

Jak podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ministrów przyjęła "Przegląd systemów wsparcia rodzin", który zawiera ocenę i propozycje zmian w polityce rodzinnej. Jednym z jego najważniejszych elementów jest program "Rodzina 500+".