Fundusze zewnętrzne

Przedszkola bez granic: współpracujemy z placówkami z Czech

Za nami pierwsze działanie kluczowe projektu „Przedszkola bez granic” realizowanego dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Projekt dla bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29. roku życia

Zapraszamy do udziału w projekcie „Doradztwo, szkolenia kompetencyjne i staże kluczem do zatrudnienia” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest on do osób powyżej 29. roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

Prezydent z wnioskiem do wicepremiera Glińskiego

Prezydent miasta Mieczysław Kieca wystosował wniosek do ministra kultury i dziedzictwa narodowego i wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego. Prezydent zwrócił się o uzasadnienie decyzji o odrzuceniu wniosku projektowego „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów” w ramach naboru nowych projektów do Kontraktu Terytorialnego. Czy inwestycji zostanie ostatecznie przyznane dofinansowanie?

Jest szansa na modernizację Pałacu Dietrichsteinów

Zarząd Województwa wydał uchwałę w sprawie przyjęcia listy najistotniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury rekomendowanych do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego. Na liście znalazła się kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim.